Actualitat

Com es regula a Espanya el mercat de les criptomonedes?

8 març 2022 | Blog

Les criptomonedes han guanyat molt protagonisme en els darrers dos anys com a actiu d’inversió i com a forma d’adquirir béns o serveis, incloent-hi el sector immobiliari. Tot i això, fins ara l’Estat espanyol no ha pres la iniciativa en la regulació del mercat de criptomonedes i no hi ha una Llei sobre criptomonedes de manera específica. El que s’ha aprovat és la normativa en transposició de directives de la Unió Europea, i és la que és vigent a Espanya.

En primer lloc, al Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors; s’estableix la definició de moneda virtual, dels proveïdors de moneda virtual i dels mitjans de canvi:

“S’entendrà per moneda virtual aquella representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central o autoritat pública, no necessàriament associada a una moneda legalment establerta i que no posseeix estatut jurídic de moneda o diners, però que és acceptada com a mitjà de canvi i pot ser transferida, emmagatzemada o negociada electrònicament”.

Tal com explica Gerard Aguilar Navarro, advocat i director de Fiscalitat a Tecnotramit, en aquesta llei es “legalitza el mercat de criptomonedes, però se sotmet a les obligacions preventives de la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals a les persones que prestin serveis de canvi de moneda virtual per moneda de curs legal i s’incorpora com a subjectes obligats als proveïdors de serveis de custòdia de moneders electrònics, entenent per tals aquelles persones físiques o jurídiques que presten serveis de salvaguarda de claus criptogràfiques privades en nom dels seus clients, per a la tinença, l’emmagatzematge i la transferència de monedes virtuals de manera semblant a la de la custòdia de fons o actius financers tradicionals”.

En segon lloc, a la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, estableixen normes per regular la tinença de criptomonedes, l’operativa amb moneda virtual i les monedes virtuals situades a l’estranger. Arribats a aquest punt, encara queda molt per fer en matèria legislativa sobre criptomonedes i són moltes encara les incògnites a aclarir a curt i mitjà termini perquè els diferents agents del mercat puguin operar amb aquest tipus de divisa digital de manera legal, regulada i transparent.