Actualitat

L’increment de l’Euríbor anirà desaccelerant fins a estabilitzar-se al voltant del 2% el 2024

5 set. 2022 | Blog

L’Euríbor acabarà amb la seva tendència alcista i començarà a estabilitzar-se el 2024. Així ho hem donat a conèixer des de Tecnotramit considerant que l’increment d’aquest valor ja s’anirà desaccelerant durant el proper 2023.

“L’últim any hi ha hagut un fort increment a l’Euríbor que ha fet reaccionar, primer, a la Reserva Federal Alemanya, i, després, amb força contundència, al Banc Central Europeu, que, després de la pujada de mig punt dels tipus el mes passat, té prevista una nova revisió al setembre”, explica Carles Solé, gerent de formalització hipotecària de Tecnotramit.

L’expert incideix que “tot apunta que aquest increment s’anirà desaccelerant i que durant l’exercici 2023, si bé mantindrà la tendència ascendent, ho farà amb unes taxes inferiors, per després, el 2024, estabilitzar-se al voltant del 2% , segons les previsions”. Aquesta situació, tant a l’Euríbor com a l’àmbit de polítiques monetàries, provocarà una pujada de les hipoteques en sintonia amb els tipus.

Un gran moment per apostar pel tipus fix

En aquest context econòmic, i si es controla la inflació al voltant del 2% esmentat, des de Tecnotramit assegurem que continua sent “molt interessant” per al consumidor la negociació d’una hipoteca a tipus fix amb la seva entitat financera.

“No tant perquè el propi tipus sigui molt baix -evidentment ja no serà dels que es contractaven el 2020 o 2021 que eren realment molt atractius- sinó per l’existència d’una competència o també anomenada guerra comercial entre entitats que, a més de promoure’n una oferta inicial més interessant per captar els nous sol·licitants, aquests puguin veure fins i tot reduït el tipus d’interès pactat, si es contracten determinats productes a través de la pròpia entitat”, detalla Solé.

Donat aquest nou fenomen, ha augmentat l’oferta de bonificadors que es corresponen amb la comercialització de diferents productes que fan que el tipus del préstec hipotecari es vegi reduït fins a un punt per sota del que s’havia pactat inicialment. La necessitat d’ampliar negoci i la recerca de fidelització entre clients ha derivat que les entitats no busquin l’extrema rendibilitat del préstec, sinó comptar amb un client “multiproducte”.

En definitiva, i si no pugen més del 2% i s’aconsegueixen bonificadors, jo seguiria recomanat la contractació d’un tipus fix ben negociat amb cada entitat, sempre per descomptat comparant cadascuna de les ofertes i negociant individualment amb cadascuna , ja que l’interès comercial està sobre la taula més enllà dels tipus d’interès propis”, conclou el gerent de formalització hipotecària de l’empresa.