Actualitat

El mercat català deixa enrere la covid: la compravenda d’habitatges va créixer un 35,2% interanual el 2021

2 març 2022 | Blog

L´Associació d´Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), presidida per Vicenç Hernández Reche, també CEO de Tecnotramit, i el Col·legi Oficial d´Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona, ​​han donat a conèixer les xifres sobre la recuperació del mercat immobiliari de Catalunya durant el passat any. Les dades són contundents: el nombre de compravendes registrat a Catalunya durant el quart trimestre de l’any va ser de 22.108, un increment interanual del 26,2%. Durant el conjunt de l’any es van registrar 89.112 compravendes, amb un increment del 35,2% interanual respecte al 2020.

Barcelona segueix acaparant més de 6 de cada 10 compravendes a Catalunya

La província de Barcelona va registrar el 63,4% del total de compravendes d’habitatge a Catalunya durant l’últim trimestre, i va assolir les 14.021 compravendes, amb un descens trimestral del -10,3%, però amb un increment interanual del 24,6%. Després s’hi van situar la província de Tarragona amb el 14,5% i 3.397 compravendes, amb un descens trimestral del -10% i una millora interanual del 15%; la província de Girona amb el 15% i 3.310 compravendes, amb un descens trimestral del –5,4% i un creixement interanual del 27%; i la província de Lleida, amb 1.380 compravendes i un 6,2% de quota de mercat, amb un increment interanual del 47,4%.

El comprador estranger segueix guanyant terreny a Catalunya

El percentatge de compres d’habitatge per estrangers a Catalunya va continuar millorant per tercer trimestre consecutiu després dels mínims derivats de les restriccions de mobilitat per la situació sanitària. L’últim trimestre del 2021 el 12,7% de les compres van correspondre a estrangers, davant de l’11% del trimestre precedent. El darrer any el pes de compres per estrangers ha estat de l’11,1%. Girona encapçala els resultats provincials amb una representació estrangera del 22,3% sobre el total de compravendes registrades a la regió, seguida de la província de Tarragona (11,4%), la província de Lleida (9,6%) i la província de Barcelona (8,7%).

El mercat del lloguer entra en una fase d estabilització

El nombre de contractes de lloguer, segons les dades de dipòsit de fiances, va continuar baixant per segon trimestre consecutiu i va arribar als 40.934 contractes el tercer trimestre a Catalunya. En termes interanuals, es va produir un increment del 5%. El preu mitjà del lloguer va quedar fixat als 738 € al mes, prop de màxims històrics (755 €/mes el tercer trimestre del 2019), amb una reducció interanual del -1%. L’import més gran s’assoleix a la província de Barcelona (806 €), a notable distància de les províncies de Girona (564 €), Tarragona (496 €) i Lleida (445 €).