Actualitat

El preu de l’habitatge s’estabilitza a Espanya

6 febr. 2023 | Blog

El mercat immobiliari consolida tendències. Si el 2022 es va tancar en un clima de cert optimisme per les notícies macroeconòmiques que arriben a Espanya des d’Europa, aquest 2023 està confirmant un camí positiu que tranquil·litza particulars i inversors. El sector segueix de prop alguns dels seus principals indicadors com són el nombre de compravendes i d’hipoteques o el preu mitjà de l’habitatge, i aquest darrer és el que avui mateix ha portat bones notícies.

I és que, segons l’índex IMIE de la taxadora nacional Tinsa, el preu mitjà de l’habitatge nou i usat va augmentar un 0,3% al gener respecte al desembre i va moderar el creixement interanual fins al 6,9%, la taxa més baixa des de març de 2022. Aquesta estabilització és important tant perquè demostra l’ajust gradual i moderat que s’esperava com perquè consolida encara més l’estabilitat que la indústria registrava els últims mesos.

L’anàlisi per territoris mostra l’increment de preu generalitzat al mercat residencial espanyol. Totes les zones analitzades a l’informe van presentar pujades interanuals en l’arrencada del 2023. El major augment es va produir a les àrees metropolitanes, els habitatges de les quals s’han encarit un 8,2% respecte al gener de l’any passat. Els segueixen les capitals i les grans ciutats (+7,3%), les localitats d’interior i costa atlàntica (+7,1%), la costa mediterrània (+5,1%) i les illes (+2,1%).

Queden lluny les xifres del ‘boom’ immobiliari del 2007

Posar les xifres en context sempre ajuda per veure en quin moment ens trobem. En aquest sentit, aquest 2023 queda molt allunyat de les dades rècord que es registraven fa poc més de 15 anys. I és que el preu mitjà de l’habitatge nou i usat va assolir el seu màxim el desembre del 2007, en ple ‘boom’ immobiliari. Des de llavors, el valor mitjà dels pisos a Espanya ha baixat un 20,9%.

A les capitals i grans ciutats el descens de preus des d’aleshores ha estat del 16,5%, mentre que, a localitats més petites d’interior i costa atlàntica, que van iniciar la recuperació més tard, han caigut un 28,8% des del màxim valor.