Actualitat

La compravenda d’habitatges a Catalunya continua creixent

28 nov. 2022 | Blog

Els API han fet conèixer les xifres del mercat immobiliari de Catalunya durant el tercer trimestre de l’any. Les dades han estat ofertes en exclusiva pel Col·legi de Registradors als API i han estat analitzades en compareixença digital per Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit i president de l’Associació Nacional d’Agents Immobiliaris (ANAI) i de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC).

Així, segons les dades de l’informe presentat, el nombre de compravendes registrat a Catalunya durant el tercer trimestre de l’any ha estat de 26.966, nivell màxim des del segon trimestre del 2007, amb un increment trimestral del 3,6% i del 12, 2% respecte al mateix trimestre del 2021. En els dotze últims mesos s’han registrat 100.301 compravendes, amb un increment interanual del 18,7%, assolint el resultat interanual més gran des del 2007. L’activitat immobiliària relativa s’ha situat en l’últim any en 13,06 compravendes per cada mil habitants, nivell màxim des de començaments de 2008.

La distribució de compravendes d’habitatge a Catalunya intensifica el lideratge de l’habitatge usat, amb un pes del 84,45% de les compravendes del tercer trimestre, i l’habitatge nou queda amb un percentatge del 15,55%. Aquesta darrera modalitat s’ha desagregat en un 15% d’habitatge nou lliure i un 0,55% d’habitatge nou protegit.

Barcelona segueix acaparant més de 6 de cada 10 compravendes a Catalunya

La província de Barcelona ha registrat el 64,8% del total de compravendes d’habitatge a Catalunya durant l’últim trimestre i ha arribat a les 17.468 compravendes, amb un increment interanual de l’11,8%. Darrere seu se situen la província de Tarragona amb el 15,9% de quota i 4.288 compravendes, amb una millora interanual del 5,9%; la província de Girona amb el 15% i 4.038 compravendes, amb un creixement interanual del 15,4%; i la província de Lleida, amb 1.172 compravendes i un 4,3% de quota de mercat, amb una millora interanual del 2,9%.