Actualitat

La dubtositat hipotecària a Espanya millora: les famílies augmenten la capacitat de pagament de les hipoteques

4 jul. 2022 | Blog

L’economia de les famílies espanyoles progressa adequadament pel que fa a la capacitat de pagament de les quotes de les hipoteques. I és que, quan ja hem superat la primera meitat de l’any, després d’haver passat la pitjor part de la pandèmia i en un moment d’alta incertesa a l’economia del país a causa de la inflació i la guerra d’Ucraïna, la dubtositat de la cartera hipotecària de les llars del nostre país continua mostrant una tendència positiva.

Saps què és la dubtositat hipotecària? Es considera que un préstec és dubtós quan hi ha senyals que l’acreditat no el podrà tornar o si han passat més de 90 dies sense que hagi pagat les quotes acordades. En aquest sentit, segons l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE), el primer trimestre de l’any en curs la dubtositat va registrar una ràtio del 2,9% a finals del mes de març, per sota del 3% que es registrava els tres anteriors trimestres. Fa un any, era del 3,1%. Les dades han estat recollides i fetes públiques pel Banc d’Espanya. Es tracta de la dada més baixa relacionada amb el crèdit concedit a les famílies per a la compra d’una residència des de l’últim trimestre del 2011, quan la ràtio també es va situar en un 2,9%.

I, a què es deu aquesta millora? Doncs que el descens del saldo dubtós (un 1,7% durant el trimestre i un 4,4% durant l’any) va venir acompanyat d’un increment del saldo viu del crèdit per comprar un immoble. D’altra banda, la dubtositat del crèdit al consum també va millorar el primer trimestre de l’any, amb una ràtio del 4,9%, davant del 5% del desembre i el 5,5% d’un any abans. En total, el crèdit en risc dubtós que engloba el conjunt de llars va baixar un 8,2% en l’últim exercici i la seva ràtio va quedar fixada en el 3,7% el primer trimestre davant el 4,1% de l’any anterior i el 3,9% del darrer trimestre del 2021.