Actualitat

Els criptoactius a Espanya, orfes d’un marc normatiu concret i uniforme

2 maig 2022 | Sense categoria

Les maneres de fer negocis han canviat. En poc temps les criptomonedes han passat de ser minoritàries a utilitzar-se en cada vegada més sectors de l’economia nacional. És per això que, atesa la seva importància, el sector econòmic i jurídic alerten que “comptar amb un marc legal clar i uniforme és cada dia més necessari”.

En aquest sentit, Gerard Aguilar Navarro, advocat i director de Fiscalitat a Tecnotramit, avisa que “l’Estat espanyol encara no disposa d’una llei específica sobre criptomonedes” i que, al seu lloc, “el legislador ha anat aprovant diferents normatives, gairebé obligat, després de l’aprovació de diverses Directives de la Unió Europea (UE)”.

L’expert entra en matèria: “Des de la implementació del Reial decret llei 7/2021, del 27 d’abril, pel qual es duia a terme la transposició de directives de la UE que establien les definicions de moneda virtual i altres conceptes vinculats a aquestes, el Govern ha anat aprovant una sèrie de lleis per no només regular les operacions amb aquestes criptodivises, sinó per establir la seva obligació respectiva de declaració i tributació”. “Malgrat aquest marc normatiu, elaborat de manera reactiva, és evident que no hi ha una normativa fiscal específica sobre criptoactius. En lloc d’això, cal acudir a la doctrina que la Direcció General de Tributs (DGT) adopta en respondre a les consultes que rep sobre casos i impostos concrets”, explica Aguilar Navarro.

Un camí llarg (i cada dia més urgent) per recórrer

“Hi ha la necessitat de crear un marc normatiu concret i uniforme sobre la fiscalitat dels criptoactius que s’adapti a la normativa europea, que permeti l’adequada qualificació juridicotributària d’aquests actius i de les operacions que se’n derivin, però que també s’hi adapti a l’evolució de les noves tecnologies i doni resposta als riscos fiscals que puguin aparèixer en el futur”, conclou.

En aquest context, el Banc d’Espanya ja ha assenyalat recentment que els principals criptoactius han multiplicat per més de 13 vegades el seu valor de mercat des de principis del 2020 fins al màxim el novembre de 2021, i per gairebé 8 vegades en les darreres dades de febrer de 2022, cosa que apunta a “la importància sistèmica creixent”.