Asset
Management

En l’àrea de Asset Management som especialistes en gestió i administració immobiliària. Per això els nostres clients ens confien la gestió administrativa i jurídica-fiscal del seu patrimoni immobiliari, tant del corresponent als seus actius en explotació, com del procedent d’adjudicacions contencioses.

Consulti’ns

Consulti’ns o pregunti’ns qualsevol suggeriment o dubte que puguis tenir sobre qualsevol dels nostres serveis.

Una vegada rebut el formulari, responem el més aviat possible.

Treballem amb diferents entitats financeres, societats immobiliàries, fons d’inversió i family office per a la correcta gestió del seu patrimoni immobiliari. La nostra gestió integral comprén totes les fases del procés, des de l’adquisició de l’immoble per a la seva explotació en lloguer fins a la seva venda, realitzant tota la gestió administrativa, legal i jurídica, i oferint el nostre servei de facility service pel correcte manteniment dels immobles.

Gestió de l'Impost de Béns immobles

Gestió, control i regularització del pagament de l’impost i taxes, així com regularització de tributs d’anys anteriors, gestió de requeriments administratius, revisió i presentació de les al·legacions a l’organisme i gestió d’embargaments.

Comunitats de propietaris

Gestió i actualització de l’estat econòmic dels immobles i delegació d’assistència a les reunions en nom de la propietat.

Gestió del IIVTNU

Càlcul i tramitació de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, presentació de declaracions i autoliquidacions, així com obtenció d’estimacions prèvies de quotes a reportar en transmissions futures.

Gestió de lloguers

Servei integral i modular cobrint totes les necessitats de la cartera d’actius mitjançant una diversitat de serveis: comercialització, formalització del contracte d’arrendament, gestió ocupacional i mediació amb els ocupants precaris, tramitació de dipòsits, facturació, contact center per l’atenció als inquilins, reclamació de mora, gestió de venciments i recuperació de la propietat.

Signatura delegada de Dacions

Compareixem en representació del nostre client a les adjudicacions per dació, comprovant l’estat material de l’immoble i organitzant el procés de presa material de possessió i substitució de panys.

Canal de venda i intermediació

Organitzem canals de venda per a la transmissió de grans paquets immobiliaris i la intermediació en operacions de compra-venda.

Formalització d'operacions de compra-venda d'actius

Preparació d’expedients de formalització i organització de la signatura notarial.

Per a la gestió de la intermediació i els lloguers podem treballar amb departaments del propi client o amb els agents de la propietat immobiliària que ells designin, així com personal propi de la nostra filial Tres Habitat que faran un pla de comercialització a mida pel nostre client en funció de la quantitat i tipologia d’immobles a vendre, així com plans específics pels projectes de gestió de lloguers.

La teva casa la veiem com tu, queda’t amb el millor!

Els nostres serveis

Serveis que et podrien interessar

Gestió Hipotecària

Business Process Outsourcing

Assessoria Jurídica

Els nostres clients

Empreses que confien en nosaltres

hipoges iberia
PropHero

Localització

Seus principals

Barcelona

Casp, 97
08013 Barcelona
Tel. +34 932 722 330

Sicilia 91, 4ª i 5ª planta
08013, Barcelona

Madrid

Labastida, 10-12
28034 Madrid
Tel. +34 919 914 891

Lisboa

António Augusto de Aguiar
24, 4º andar
1050-050 Lisboa
Tel. +351 210 486 211