Business Process Outsourcing (BPO)

A l’àrea d’externalització de processos (BPO) disposem d’experiència, equip humà i tecnologia per a prestar serveis específics d’alta qualitat i productivitat en diferents àrees d’activitat d’entitats financeres.

Consulti’ns

Consulti’ns o pregunti’ns qualsevol suggeriment o dubte que puguis tenir sobre qualsevol dels nostres serveis.

Una vegada rebut el formulari, responem el més aviat possible.

Disposem de centres de producció especialitzats (near-shore) i centres compartits amb els nostres clients que ens permeten flexibilitat, capacitat per a gestionar de manera més eficient càrregues de treball puntuals i adaptació del servei a les necessitats dinàmiques dels nostres clients.

Precontenciós d'execucions hipotecàries
 • Comprovació d’expedients contenciosos abans de la seva remissió als Lletrats, verificant la situació actual de la finca.
 • Supervisió del compte de liquidació, realitzant notificacions telegràfiques als interessats i controlant posteriorment la correcta pràctica d’aquestes.
 • Petició d’actes notarials de certificació de saldo i realització de totes les operacions administratives en fase pre-contenciós, segons el model operacional de cada client.
Subhastes immobiliàries
 • Gestió integral de la subhasta d’actius en situació d’execució hipotecària i concursal.
 • Estudi jurídic previ a la subhasta, seguiment de la celebració d’aquesta, i gestió posterior a la subhasta mitjançant el seguiment de les fases processals posteriors fins a l’obtenció del testimoniatge i inscripció d’aquest.
 • Assessorament jurídic en matèria d’execucions hipotecàries i fiscals.
 • Obtenció de la presa de possessió i sanejament jurídic de l’immoble per a la seva posterior comercialització.
Adjudicacions per Dacions en Pagament
 • Preparació dels expedients de dació, incloent sol·licitud de noves taxacions i certificats de deute per la determinació del valor d’adjudicació.
 • Seguiment del procés d’aprovació de la dació per part del nostre client, fixar data de la signatura notarial, preparació del canvi de panys de l’immoble, signatura delegada de l’operació pel poder especial amb canvi de pany simultani.
Gestió tributària d'immobles adjudicats
 • Comprovació de situació cadastral, estat de pagament de l’IBI i de la Comunitat de Propietaris, així com la gestió i pagament en el moment de la liquidació del IMIVTNU.
 • Realitzem tots els processos d’actualització de la situació jurídica-fiscal de l’immoble adjudicat, llest per a la seva comercialització.
Administració d'Immobles en Lísing
 • Gestió d’incidències cadastrals.
 • Seguiment dels pagaments periòdics de l’IBI en immobles en lísing, amb procés dels rebuts satisfets d’aquest concepte per a la seva posterior refacturació al titular.
Validació de facultats
 • Obertura de comptes corrents, dipòsits a termini, etc.
 • Crèdits i préstecs personals.
 • Préstecs hipotecaris.
 • Arrendaments financers.
 • Compravenda de productes de contractació a través d’entitats financeres.
 • Canvis de titularitat per successió o donació.
Contact Center
 • Call Center de recepció de consultes operatives, suport de serveis d’informació, agendar visites.
 • Call center d’emissió (outbound) per a serveis de recobrament, gestió de morositat i enquestes de servei.
Mediació Social

Tecnotramit desenvolupa el servei de mediació social en l’àmbit immobiliari, amb l’objectiu de gestionar i reduir l’impacte reputacional que recau sobre els nostres clients en els casos de situacions ocupacionals d’habitatges conflictius, a conseqüència d’execucions hipotecàries, impagaments de lloguer, ocupants sense títol o qualsevol altra situació d’ocupació irregular. Dins d’aquest servei, parem especial atenció a la intermediació amb PAHs, moviments socials i Administracions Públiques, amb les quals mantenim diàleg i contacte continu, amb la finalitat de preveure i avançar-nos a qualsevol conflicte reputacional.

Els nostres serveis

Serveis que et podrien interessar

Asset Management

Gestió Hipotecària

Assessoría Jurídica

Els nostres clients

Empresas que confien en nosaltres

hipoges iberia
PropHero

Localització

Seus principals

Barcelona

Casp, 97
08013 Barcelona
Tel. +34 932 722 330

Sicilia 91, 4ª i 5ª planta
08013, Barcelona

Madrid

Labastida, 10-12
28034 Madrid
Tel. +34 919 914 891

Lisboa

António Augusto de Aguiar
24, 4º andar
1050-050 Lisboa
Tel. +351 210 486 211