Gestió
Hipotecària

TECNOTRAMIT és una de les empreses líders de gestió i formalització hipotecària a nivell nacional. Comptem amb una plantilla de més de 450 persones especialitzades en la formalització, assistència a signatura, gestió post-signa i cancel·lació d’operacions hipotecàries tant per a particulars com per a promotors, disposant de 6 centres entre Madrid, Barcelona, Palma i Lisboa.

Consulti’ns

Consulti’ns o pregunti’ns qualsevol suggeriment o dubte que puguis tenir sobre qualsevol dels nostres serveis.

Una vegada rebut el formulari, responem el més aviat possible.

Pre-signatura

Assistència integral en la fase preparatòria de l’operació, facilitant provisions de fons prèvies, estudiant les diferents alternatives instrumentals disponibles per a l’operació i intervenint activament en la seva preparació quan així ho requereix el nostre client.

Realització de processos de scoring, d’acord amb les especificacions i/o aplicatius del client.

Gestió del flux de procés de formalització en els propis sistemes d’informació de l’entitat o als nostres propis sistemes de forma mecanitzada.

Comprovació registral prèvia dels béns immobles realitzant el corresponent informe jurídic, sent proactius en la proposta de solucions jurídiques quan és necessari.

Control del procés de taxació immobiliària concertant dates de visita i solucionant incidències en la taxació.

Tancament numèric de l’operació amb els clients finals, informant detalladament dels costos de l’operació.

Confecció de minutes notarials d’acord amb el minutari de cada entitat, així com la realització de minutes específiques per a operacions especials, per a la seva posterior aprovació.

Concertació de l’acte material de la signatura amb els clients finals i altres persones interessades (venedors, API’s, Notaria).

Signatura

Seleccionem amb la major cura el nostre personal assistent a signatures i supervisem de forma continuada que els nostres clients rebin el servei i assessorament adequat.

En el procés de signatura delegada podem actuar sota 2 diferents models operatius:

Acompanyant al personal de l’entitat financera, per a donar suport logístic en el procés de signatura.

Assistint directament com apoderats, amb poders condicionats per límits, per certificació complementària o mitjançant qualsevol altre sistema d’apoderament.

Post-signatura

Una vegada signada l’operació el nostre objectiu és obtenir la ràpida i correcta inscripció dels títols en el Registre corresponent. A més dels tradicionals processos de recollida de documents, liquidació tributària, reintegrament i retirada del Registre, tota la informació és accessible per part dels nostres clients a través d’eines web.

Aquesta informació pot ser ràpidament integrada a les seves aplicacions mitjançant el disseny i la implementació dels corresponents interfícies de comunicació, així com a través de l’associació AEPROSER, de la qual formem part.

Revisión de la documentación inscrita durante la tramitación y subsanación de defectos e incidencias.

Notificació continuada de l’estat del procés als agents implicats. Els nostres sistemes d’informació permeten saber en tot moment la fase i l’estat del procés per a facilitar el seu control i supervisió.

Digitalització integral dels documents generats per a control en casos d’incidències futures.

Auditoria de signatures en la qual podem comprovar de forma assistida l’adequació de l’operació signada a la minuta teòrica i a les condicions econòmiques previstes per a aquesta.

Els nostres serveis

Serveis que et podrien interessar

Asset Management

Business Process Outsourcing

Assessoria Jurídica

Els nostres clients

Empreses que confien en nosaltres

hipoges iberia
PropHero

Localiztació

Seus principals

Barcelona

Casp, 97
08013 Barcelona
Tel. +34 932 722 330

Sicilia 91, 4ª i 5ª planta
08013, Barcelona

Madrid

Labastida, 10-12
28034 Madrid
Tel. +34 919 914 891

Lisboa

António Augusto de Aguiar
24, 4º andar
1050-050 Lisboa
Tel. +351 210 486 211