Actualitat

Com afectarà el panorama polític el mercat immobiliari?

27 nov. 2023 | Blog

Després de la formació d’un nou Govern i a poc més d’un mes per finalitzar el 2023, Tecnotramit fa balanç i valoració de la situació actual del sector immobiliari com una de les principals empreses d’Espanya i Portugal a donar serveis a moltes de les entitats financeres i companyies immobiliàries més importants.

L’organització adverteix que, després del nomenament d’una nova ministra d’Habitatge, els anuncis de Sánchez en matèria immobiliària per a la nova legislatura i l’entrada en vigor de la Llei d’Habitatge ja fa sis mesos, les primeres decisions que el nou Executiu prengui a polítiques d’habitatge “marcaran el ritme, l’avenç i l’evolució del mercat espanyol de l’habitatge en la propera dècada, ja que les mesures que s’adopten al sector immobiliari tenen un efecte immediat sobre l’oferta i la demanda i conseqüències directa i indirectes a mitjà i llarg termini al parc immobiliari del país i als hàbits de consum de la ciutadania”.

En el context econòmic actual, la companyia preveu que les polítiques monetàries impulsades pel Banc Central Europeu (BCE) també seran decisives per avançar el mercat. Segons les previsions de Tecnotramit, l’Euríbor es mantindrà al voltant del 4% el 2024 i no serà fins al 2025 quan es comenci a registrar una tendència baixista de la mà d’una deflació generalitzada a bona part de les principals economies mundials.

“Els fons Next Generation estan emmascarat una situació pressupostària precària. Només destinant el 0,6% del PIB espanyol a habitatge públic comptaríem amb un pressupost de 8.000 milions anuals en comptes dels 1.000 milions actuals. El pressupost d’aquest any per a polítiques d’habitatge públic és la meitat que fa 20 anys, per més que Sánchez digui que l’habitatge és el cinquè pilar fonamental de la nostra societat. Amb aquestes xifres és impossible augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer assequible”, assegura Vicenç Hernández Reche, economista i CEO de Tecnotramit.

Pel que fa a les modificacions en els processos de desnonament, Tecnotramit posa èmfasi que la clau per augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer passa per aplicar més mesures que fomentin que els incentius fiscals als propietaris que redueixin el preu de la renda del seu pis un 5%. “És la millor de les propostes incloses a la nova Llei d’Habitatge. Si bé no tenim constància d’una aplicació massiva, és una mesura que va pel bon camí”.

A més, sobre el problema de l’accés al mercat de l’habitatge, Hernández Reche insisteix que ha de ser tractat “de manera transversal i amb noves polítiques d’habitatge adaptades a la situació real del mercat”. “La manca d’oferta augmenta el nombre d’infrallars i la degradació mediambiental. Estem davant d’un greu problema social d’accés al mercat immobiliari a les principals àrees metropolitanes d’Espanya, mentre els resultats d’iniciatives com el Pla Madrid Viu i el d’Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) han estat molt desiguals”, avisa el economista.