Actualitat

El mercat immobiliari català va tancar el 2022 a bon ritme

20 febr. 2023 | Blog

L´Associació d´Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d´Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona han donat a conèixer les xifres del mercat immobiliari català durant el quart trimestre del 2022 i del conjunt de l´any. Les dades han estat analitzades per Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit i president de l’Associació Nacional d’Agents Immobiliaris (ANAI) i de l’AIC. L´expert ha estat acompanyat per Anna Puigdevall, directora general de l´ANAI i l´AIC i tresorera de FIABCI Espanya, Gerard Duelo Ferrer, president del Consell General dels COAPI d´Espanya i del COAPI de Barcelona, i Luis Fabra, director de la Càtedra a Mercat Immobiliari.

Així, segons les dades de l’informe presentat, el nombre de compravendes registrat a Catalunya durant el quart trimestre de l’any va ser de 24.038, amb un descens trimestral del 10,9% respecte al trimestre precedent, quan se n’havien registrat 26.966, nivell màxim des del segon trimestre del 2007. Tot i això, respecte al mateix trimestre del 2021 es va donar un increment del 8,7%. En el conjunt de l’any es van registrar 102.231 compravendes, un increment interanual del 14,7%, el major increment interanual des del 2007.

L’impacte de la inflació a les hipoteques es va notar a finals del 2022

El nombre d’hipoteques sobre habitatge a Catalunya durant els dotze últims mesos (tancament al novembre del 2022) va ser de 81.151, amb un descens trimestral del -5,9%, però amb un increment interanual del 15,3%. El tipus d’interès mitjà dels nous crèdits hipotecaris va ser del 2,6%, i es va incrementar significativament respecte al trimestre precedent (2,27%), i és previsible una intensitat alcista al llarg dels propers trimestres. Les hipoteques formalitzades a tipus d’interès fix han registrat una quantia mitjana del 2,65% i les hipoteques a tipus d’interès variable del 2,41%.

El percentatge de compravendes d’habitatge amb hipoteca a Catalunya va ser del 79,4%, presentant importants diferències territorials, amb un pes del 88,8% a la província de Barcelona, molt per sobre dels pesos aconseguits a Girona (61,7% ), Lleida (61%) i Tarragona (62,2%). L’endeutament hipotecari mitjà per habitatge va assolir els 166.190 €, nivell màxim des del 2008, amb un ascens trimestral del 0,4% i un increment interanual del 2,9%. Aquest creixement és degut a l’increment del preu i la superfície mitjana transmesa.