Actualitat

Surt a compte canviar una hipoteca de tipus variable a fix?

21 nov. 2022 | Blog

Des de començament d’any l’Euríbor ha escalat 3 punts percentuals, del -0,49% al 2,6%. Un ritme d’augment molt superior al registrat fins i tot durant la bombolla immobiliària, en què l’índex va trigar tres anys a fer aquest mateix recorregut, passant del 2,17% el setembre del 2005 al 5,5% l’octubre del 2008. És a dir , que les hipoteques s’han encarit els últims mesos a un ritme molt més elevat que el de llavors. Tot i això, les xifres actuals encara estan molt lluny del màxim històric.

En aquest sentit, cada cop més titulars d’hipoteques variables es plantegen anar a preguntar a la seva entitat bancària per la possibilitat de canviar el contracte de variable a fix. La gran part de les hipoteques es revisen anualment, per la qual cosa la pujada continuada de l’Euríbor està tenint un impacte directe a les quotes hipotecàries dels espanyols. Des de fa sis mesos el principal índex de referència de les hipotecàries variables va passar de negatiu a positiu. Avui una hipoteca variable mitjana de 150.000 euros a 25 anys ia la qual ara li toqui revisió serà 228 euros al mes més cara, cosa que dóna un total de 2.735 euros més a l’any. Per això una part dels consumidors ja estan negociant amb el banc per passar a un tipus d’interès fix.

Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit, posa en context els números i assegura que “els tipus d’interès actuals són moderats tenint en compte la sèrie històrica. És veritat que en venir d’un període de temps de diversos anys en què l’Euríbor ha estat en terreny negatiu, ara sembla que siguin un obstacle per a un finançament correcte, quan no és així”, subratlla l’expert.

Canviar de tipus variable a fix és possible i molt interessant per a les hipoteques noves

En un context d’encariment del finançament hipotecari a causa de les pujades de tipus impulsades pel Banc Central Europeu (BCE), un hipotecat pot modificar el tipus d’interès que en regeix la hipoteca. Cal tenir en compte que amb prou feines es troben ofertes hipotecàries a tipus fix amb un interès inferior al 3%. Tot i això, i si bé no és el mateix interès que es podria haver signat fa sis mesos, el propietari guanyarà en estabilitat en el cost mensual de la seva hipoteca, ja que tot fa preveure que aquesta tendència a l’alça es prolongarà durant els propers mesos. “Per això recomanem no esperar i, en el cas de trobar una oferta hipotecària competitiva, signar com més aviat millor”, avisa Hernández Reche.

Sempre es poden negociar les condicions d’una hipoteca durant la vida del contracte hipotecari. Això sí, cal tenir en compte les circumstàncies de l’hipotecat i la seva capacitat econòmica. En qualsevol cas, en darrera instància el canvi de tipus variable a fix dependrà de la voluntat del banc”, indica el CEO de Tecnotramit. Les despeses de la negociació amb el banc per al canvi de tipus d’interès oscil·len entre els 500 i els 1.000 euros.