Actualitat

Com evolucionarà l’Euríbor els propers mesos?

11 set. 2023 | Blog

Després de vint mesos consecutius de pujada de l’Euríbor, els tipus d’interès aconsegueixen caure al 4,07% a l’agost, una xifra que des de Tecnotramit advertim que “es pot mantenir en aquests nivells”, ja que les autoritats bancàries i les polítiques europees que fan de contrapès no aconsegueixen estabilitzar la inflació.

Segons Carles Solé, el nostre coordinador de Formalització Hipotecària, el refredament de l’economia per controlar la inflació té un cost que afecta el Producte Interior Brut (PIB) de diversos països europeus, com és el cas d’Alemanya, on es veuen afectats fins al punt de trobar-se “davant d’un horitzó temut d’eventual recessió”.

“Aquesta desacceleració a l’escalada de l’Euríbor, que té un efecte estacional als mesos d’estiu i, en particular, a l’agost, no es nota tant a les economies amb fort pes del sector turístic, però les economies on sí que hi ha un refredament fa que tota mena d’índexs, també l’euríbor, tinguin poca variació”, remarca Solé.

Tot i que la principal prioritat dels bancs centrals és controlar la inflació, encara no ho han aconseguit. Segons hem comunicat als mitjans, “en alguns països es van notant aquests efectes, però hi ha economies molt potents del nostre entorn que encara ronden el 6%, molt allunyat del 2% establert pel Banc Central Europeu (BCE)”.

Tendència alcista a la inflació

Això es tradueix en una zona euro on molts països mantenen una tendència a l’alça superior al 5%, tot i que la pujada de preus s’està desaccelerant lleugerament. En resposta a aquesta situació, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha alertat que es podrien aplicar noves pujades dels tipus. D’aquesta manera, l’evolució de l’Euríbor continuarà tenint un efecte directe en la concessió de préstecs i els ajustaments a les quotes de les hipoteques de tipus variables.

“Venim d’un any espectacular de transmissions d’immobles després de la pandèmia, que havia provocat un cert estalvi i un desig de la gent de fer canvis a les seves propietats. Ara el tipus d’interès frena aquesta concepció, tot i que les hipoteques de tipus fix segueixen sent força atractives comparades amb el que hi havia fa deu o quinze anys”, afirma Solé.