Actualitat

Donar en herència un habitatge o donar-lo en vida: què és millor?

1 ag. 2022 | Blog

Durant l’any 2021 es van arribar a transmetre gairebé 200.000 habitatges a través d’una herència, una dada que és històricament alta a causa del repunt de la mortalitat provocada per la pandèmia del coronavirus. També les donacions van registrar xifres inusualment altes, ja que van consolidar la tendència alcista en experimentar un repunt del voltant del 25% interanual respecte al 2020. I és que durant l’any passat es van superar les 25.000 operacions per donació d’immobles residencials al nostre país. en aquest context d’apogeu del canvi de mans de propietats immobiliàries sorgeix un dubte que molts clients de Tecnotramit poden voler resoldre si es dóna el cas: què és millor la donació o la transmissió per herència?

Una de les diferències principals a l’hora de distingir entre una modalitat i una altra és el temps. I és que mentre que després de signar la donació la transmissió de la propietat es pot fer en qualsevol moment, l’herència requereix la mort de la persona que transmetrà la propietat immobiliària i la posterior obertura del testament.

D’altra banda, ambdues operacions requereixen el pagament dels impostos corresponents, regulats per la llei d’impostos sobre successions i donacions. Atès que aquest gravamen està gestionat per les comunitats autònomes i entra dins de la regulació autonòmica que regula les exempcions i bonificacions, en algunes regions pot ser força més car heretar o rebre una donació que en altres, així que per poder decidir per quina opció decantar-se caldrà atendre la regulació de cada regió. Altres factors com el valor de l’herència, el grau de parentiu o l’edat dels hereus poden arribar a ser determinants a l’hora de rebre un habitatge o bé per herència o bé per donació en vida.

En resum, el cost de l’herència serà diferent en funció de la ciutat de residència o les característiques de l’hereu i la tributació per la donació rebuda (per part del donatari) també dependrà de la comunitat on es resideixi. A més, en termes impositius, la veritable diferència passa pels desavantatges fiscals de la donació, ja que el bé immoble s’haurà de declarar com un guany patrimonial a l’IRPF del donant.