Actualitat

El Proptech: la tecnologia que ha revolucionat el sector immobiliari

29 març 2022 | Blog

El sector immobiliari està en constant evolució a causa dels canvis extrínsecs que es donen a la societat, els quals repercuteixen de manera evident en l’oferta i la demanda, així com en els seus desitjos, preferències i necessitats. D’altra banda, però, els principals canvis que s’estan donant a la indústria són de caràcter intrínsec, ja que són els avenços tecnològics impulsats pels mateixos professionals del sector els que estan marcant un abans i un després en la manera de funcionar del mercat immobiliari i en els serveis que s’ofereixen al consumidor.

En aquest sentit, en els darrers deu anys la digitalització del sector immobiliari ho ha revolucionat completament. Tal com apuntava Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit, en una entrevista recent, “amb el pas dels anys hem vist com empreses que apuntaven a ser referents dins del sector van acabar desapareixent per la imparable disrupció digital”. I és que, com afirma el també autor del llibre Revolució Proptech, “les grans empreses tradicionals no només van haver de fer front a la ja complicada digitalització, una assignatura que no podien continuar posposant, sinó que es van veure obligades a enfrontar-se a unes primigènies startups d’origen tecnològic que estaven, de mica en mica, conquerint els mercats en un gran nombre de sectors i indústries”.

El culpable de tot això? L’anomenat Proptech, una paraula provinent dels termes anglosaxons “property” i “technology” que es pot definir com “el conjunt de tecnologies innovadores destinades a cobrir necessitats dins de l’àmbit immobiliari mitjançant l’ús de l’optimització, la millora o la reinvenció de qualsevol servei intrínsec al sector”. L’origen d’aquest concepte comença a principis de segle, amb l’aparició de plataformes i empreses com Idealista, Rightmove, AirBnB o Homeaway, que van teixir una tendència digital que acabava completament amb els cànons d’un sector certament estancat i sense idees innovadores a la seva operativa i relació amb els clients.

El creixement del concepte de Proptech s’ha intensificat en els darrers temps, fins al punt d’haver esdevingut un referent en el sector del qual les empreses més tradicionals poden prendre inspiració. Sobre tots aquests aspectes, així com d’altres, Vicenç Hernández Reche reflexiona en el seu últim llibre, Revolució Proptech, una reflexió sobre la transformació i la innovació al mercat immobiliari. S’hi aborden grans dilemes actuals en la gestió d’empreses del sector de real estate com pot ser el lideratge necessari per part de les companyies més tradicionals, els models d’innovació per conèixer com generar un canvi substancial i quines pràctiques han d’adoptar per ser, en certa manera, disruptives als seus propis mercats o altres per explorar.