Actualitat

El sector bancari també s’adapta a la inflació

9 gen. 2023 | Blog

Aquest any es presenta mogut per als sectors immobiliari i bancari. I és que el context inflacionista que vivim està obligant els bancs a actualitzar i adaptar la seva oferta hipotecària al nou escenari econòmic. En aquest context, estem assistint a una redefinició de les estratègies comercials de les companyies del sector financer, que intenten treure el màxim partit als canvis de la política monetària impulsats des del Banc Central Europeu (BCE), la Reserva Federal o el Fons Monetari Internacional (FMI).

En aquest sentit, la pujada dels tipus d’interès es pot convertir en una arma de doble tall per a la banca. D’una banda, no es pot negar l’efecte positiu que aquest nou escenari ofereix als bancs al marge de benefici pels interessos gràcies a l’encariment del crèdit lligat a l’alça de l’Euríbor. D’altra banda, a mitjà termini forçarà el sector a repensar els seus plans empresarials perquè, malgrat el dinamisme en la concessió de noves hipoteques, el saldo total de crèdit cau.

Entrem en matèria. Per què està passant això? La clau està en aquells que amortitzen els saldos hipotecaris pendents de pagament, ja que és una de les formes més habituals d’estalviar-se part dels interessos. La tendència a la baixa va començar a produir-se a l’estiu de la mà de la pujada dels tipus d’interès. Si bé la pandèmia va ajudar el sector bancari a enfortir la seva posició en el servei de crèdit financer oferint préstecs a aquelles empreses que no van tenir més remei que palanquejar-se, de produir-se una caiguda dràstica de la demanda hipotecària les entitats perdrien una de les línies de negoci més lucratives.

Per què són tan importants les hipoteques per als bancs?

Doncs perquè són préstecs a llarg termini, considerats de risc baix-mitjà, raó per la qual la ràtio de morositat del crèdit hipotecari sol ser inferior que la d’altres modalitats. A més, les hipoteques normalment exigeixen una elevada vinculació al consumidor i continuen sent el producte estrella dels bancs per captar nous clients, ja que aquests estan disposats a acceptar moltes de les condicions per poder accedir al finançament hipotecari i adquirir un habitatge.