Actualitat

Els estrangers van acaparar el 10,8% de les compres d’habitatges a Espanya el 2021

20 juny 2022 | Blog

El col·lectiu API de Catalunya ha donat a conèixer juntament amb FIABCI Espanya el seu informe sobre la compra d’habitatges per part d’estrangers durant el 2021 a tot el territori nacional. Al llarg de la presentació, que s’ha dut a terme a l’auditori del Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona (COACB), s’han analitzat les dades nacionals ofertes pel Col·legi de Registradors als API.Hi han assistit Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit, president de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC); Gerard Duelo Ferrer, president del Consell General dels COAPI d’Espanya i del COAPI de Barcelona; i Joan Clos, president de FIABCI Espanya i exalcalde de Barcelona. Durant l’esdeveniment, ha tingut lloc un acte de reconeixement mutu entre Ramon Riera, l’actual vicepresident mundial de FIABCI i el president del COAPI de Barcelona, ​​Gerard Duelo Ferrer.

Entrant en matèria, l’estudi indica que es van registrar un total de 60.973 compres d’habitatge per part d’estrangers durant el 2021, un increment interanual del 28,3%, aproximant-se als nivells màxims de la sèrie històrica (65.416 compres el 2018). Del total, el 57,4% de les compres d’habitatges estrangers van correspondre a residents pel 42,6% de no residents, un increment interanual de 3,36 punts percentuals. Aquests resultats mostren clarament els efectes derivats de la recuperació de la mobilitat internacional, amb un impacte favorable sobre els no residents.

Així doncs, en termes globals, els estrangers van acaparar el 10,80% del total de compres de residències al nostre país durant el 2021, amb una reducció de 0,52 punts percentuals respecte a l’any precedent, mantenint la tendència descendent dels darrers anys, des del màxim del 13,25% del 2016. Aquest descens en termes relatius, es produeix en un moment d’intens increment del nombre de compravendes, cosa que ha donat lloc que, com hem pogut comprovar, en termes absoluts el nombre d’habitatges comprats per estrangers fos molt més gran.

Els estrangers no residents paguen molt més pel seu habitatge

D’altra banda, el preu mitjà de la compra d’habitatge per estrangers el primer semestre del 2021 (últim del que es coneixen xifres sobre aquest indicador) va ser de 1.863 €/m², amb un increment anual del 4%, donant continuïtat a la tendència ascendent d’anys precedents. Les diferències entre estrangers residents i no residents són significatives, amb un import mitjà a estrangers residents de 1.498 €/m², molt per sota dels 2.452 €/m² dels no residents. Els nivells més alts de preus per metre quadrat de les compres d’habitatge realitzades per estrangers es van registrar a Balears (3.607 €/m²), la Comunitat de Madrid (2.487 €/m²), La Rioja (2.138 €/m²), Catalunya (2.037 €/m²) i Canàries (1.940 €/m²).